You are here:

CHARGER DUAL SPA W126 Fuji

฿580.00

มีสินค้าอยู่ 8

SKU: 81SP-09C10D02

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติ
– ระบบป้องกันการประจุไฟเกิน, แรงดันสูงเกิน, จ่ายกระแสชาร์จเกิน, ป้องกันการลัดวงจร
– มีจอ LCD แจ้งเตือนสถานะขณะชาร์จ
– แท่นชาร์จแบตกล้องแบบเดี่ยว ชาร์จครั้งละ 1 ก้อน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Brand

SPA

Please login to post questions