World Warranty ขยายระยะเวลาการรับประกันสินค้าสูงสุด 3 ปี คุ้มครองการรับประกันสินค้าตามเงื่อนไขของผู้ผลิต พร้อมคุ้มครองเพิ่มสูงสุด 6 กรณี

1. World Warranty 6.5% ของราคาสินค้า

ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม 4 กรณี

(1.) ไฟไหม้

(2.) ฟ้าผ่า

(3.) กระแสไฟฟ้าลัดวงจร

(4.) การลักทรัพย์ **(โดยมีร่องรอยการงัดแงะ)

2. World Warranty Plus 8% ของราคาสินค้า

ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม 6 กรณี

(1.) ไฟไหม้

(2.) ฟ้าผ่า

(3.) กระแสไฟฟ้าลัดวงจร

(4.) การลักทรัพย์ **(โดยมีร่องรอยการงัดแงะ)

(5.) การแตกหักโดยอุบัติเหตุ

(6.) ความเสียหายจากน้ำ

*ร่องรอยการงัดแงะจะต้องเกิดจากการใช้กำลังรุ่นแรง และทำให้เกิดร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้ชัดเจนต่อประตู/หน้าต่างหรือทางเข้าออกของตัวอาคารและที่พักอาศัย

  1. สินค้าที่มีราคาตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
  2. สินค้าหมวดกล้อง หรือ เลนส์ ที่มีใบรับประกันจากผู้ผลิตขั้นต่ำ 1ปี
  3. กล้องกันน้ำ กล้องกันกระแทก (Action Camera) สมัครการคุ้มครอง World Warranty 6.5% เท่านั้น
  4. สินค้าหมวดอุปกรณ์เสริมและกล้องหรือเลนส์ที่ใช้ในเชิงพานิชย์ไม่สามารถสมัครได้