You are here:

Manfrotto131DDB CROSS ARM FOR 4 HEADS (Clearance Sale)

Original price was: ฿6,090.00.Current price is: ฿3,045.00.

สินค้าหมดแล้ว

SKU: PDTMSPMAN001

แขนอุปกรณ์เสริมขาตั้งกล้อง Manfrotto 131DDB สำหรับสี่หัวติดตั้งเข้ากับเสากลางของขาตั้งกล้องด้วยเกลียว 3/8″ แท่นมีสกรู 3/8″ ซึ่งช่วยให้สามารถติดตั้งหัวขาตั้งกล้องมาตรฐานที่ด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้าน นอกจากนี้ แถบแนวนอนยังมีสกรู 3/8″ ที่ปลายทั้งสอง ช่วยให้ติดตั้งขาตั้งกล้องจากด้านข้างได้

คำอธิบาย

แขนอุปกรณ์เสริมขาตั้งกล้อง Manfrotto 131DDB สำหรับสี่หัวติดตั้งเข้ากับเสากลางของขาตั้งกล้องด้วยเกลียว 3/8″ แท่นมีสกรู 3/8″ ซึ่งช่วยให้สามารถติดตั้งหัวขาตั้งกล้องมาตรฐานที่ด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้าน นอกจากนี้ แถบแนวนอนยังมีสกรู 3/8″ ที่ปลายทั้งสอง ช่วยให้ติดตั้งขาตั้งกล้องจากด้านข้างได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

Brand

MANFROTTO

Please login to post questions