PRE-ORDER

เปิดจอง Comica

อุปกรณ์ผลิตงานเสียงคุณภาพ ที่คุณต้องลอง
วันนี้มาเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่ ตั้งไมค์โครโฟน
อุปกรณ์เสริม เพื่องานเสียง งานวิดีโอที่มีคุณภาพ
ตอบโจทย์สำหรับสายผลิตคอนเทนต์ทุกประเภท

✅ADCaster C1-K1 I 6,290 บาท ( มัดจำ 500 บาท )
Audio Interface สำหรับงาน Streaming หรือ Podcast มาพร้อมระบบเสียง 48kHz/24bit และ
ไมค์คอนเดนเซอร์แบบ Cardioid ให้มิติเสียงที่ลึกยิ่งขึ้น ตัว Interface รองรับการทำงานกับ Port หลาย
รูปแบบทั้ง XLR / 3.5mm สามารถใช้สำยเสียบต่อเข้ำกับคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานกับโปรแกรมที่ต้องการได้
มัดจำ 500 บาท


✅BoomX-D PRO D2(Black) I 9,690 บาท ( มัดจำ 500 บาท )
ไมโครโฟนไร้สาย รูปแบบสัญญาน 2.4Ghz ใช้งานง่ายเพียงแค่หนีบตัวส่งบนปกเสื้อ ตัวไมค์มี
น้ำหนักเบา รับเสียงได้ด้วยไมค์แบบ Built-in รับเสียงรอบทิศทำงนระยะการทำงาน มำพร้อมกับ
Lavarier Mic เพื่อควำมยืดายุ่นในการใช้งาน
ตัวรับ สำมำรถเชื่อมต่อเข้ำกับกล้องผ่ำนสำย TRS เพื่อใช้งำนในการ
บันทึกเสียงได้ยำวนำนถึง 4.5 ชม. ที่ระยะไกลสูงสุด 100 เมตร บันทึกเสียงได้ด้วยหน่วยควำมจ ำในตัว
ควำมจุ 8 GB บันทึกได้ยำวนำนสูงสุด 24 ชม.


✅CVM-CPX (TRRS-TRS) I 420 บาท ( มัดจำ 100 บาท )
สายแปลงสัญญานจากหัว TRRS เป็น TRS เพื่อแปลงไมค์ที่ใช้กับ Smartphone ให้ นำมาใช้ร่วมกับ
กล้องที่มีหัว Jack ขนาด 3.5mmได้ สายมีความยาว 10 เซนติเมตร
รองรับไมค์จาก Comica ทุกรุ่นที่มี Jack แบบ TRRS

✅CVM-D-MI I 770 บาท ( มัดจำ 100 บาท )
สายแปลงสัญญานจากหัว TRS เป็น Lightning เพื่อแปลงไมค์แบบ Jack 3.5mm
ให้นำมาใช้ร่วมกับมือถือ IOS
หัวแปลง 3.5mm TRS เป็น Lightning
สายแบบเกลียวมีความยาว 60 เซนติเมตร รองรับไมค์จาก Comica ทุกรุ่นที่มี Jack แบบ TRRS


✅CVM-D-UC II I 630 บาท ( มัดจำ 100 บาท )
สายแปลงสัญญานจากหัว TRS เป็น USB-C ที่มี ADC Chip (Analog to Digital Converters)
เพื่อแปลงไมค์แบบ Jack 3.5mm ให้นำมาใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่มี Port แบบ USB-C
สายแบบเกลียวมีความยาว 60 เซนติเมตร รองรับไมค์จาก Comica ทุกรุ่นที่มี Jack แบบ TRRS

✅CVM-SPX (TRRS-TRS) I 600 บาท ( มัดจำ 100 บาท )
สายแปลงสัญญานจากหัว TRRS เป็น TRS เพื่อแปลงไมค์แบบ Jack 3.5mm
ให้นำมาใช้ร่วมกับอุปกรณ์ Smartphone ที่ใช้ช่องเสียบ Headset แบบ TRRS
สายมีความยาว 11.5 เซนติเมตร รองรับไมค์จาก Comica ทุกรุ่นที่มี Jack แบบ TRRS


✅CVM-SPX-MI I 890 บาท ( มัดจำ 100 บาท )
สายแปลงสัญญานจากหัว TRS เป็น Lightning เพื่อแปลงไมค์แบบ Jack 3.5mm
ให้นำมาใช้ร่วมกับมือถือ IOS
หัวแปลง 3.5mm TRS เป็น Lightning
สายมีความยาว 8.2 เซนติเมตร รองรับไมค์จาก Comica ทุกรุ่นที่มี Jack แบบ TRRS

✅CVM-SPX-UC I 890 บาท ( มัดจำ 100 บาท )
สายแปลงสัญญานจากหัว TRS เป็น Lightning เพื่อแปลงไมค์แบบ Jack 3.5mm
ให้นำมาใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่มี Port แบบ USB-C
หัวแปลง 3.5mm TRRS เป็น USB-C
สายมีความยาว 8.8 เซนติเมตร รองรับไมค์จาก Comica ทุกรุ่นที่มี Jack แบบ TRRS

✅CVM-USBC-A I 370 บาท ( มัดจำ 100 บาท )
ตัวแปลงสัญญานจากหัว USB-C เป็น USB-A เพื่อแปลงอุปกรณ์ที่มี Port แบบ USB-C
มาใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ที่มี USB-A
ใช้งานได้กับอุปกรณ์หลากหลายทั้งไมค์ หรือ Storage Drive ขนาดเล็ก พกพาสะดวก

✅CVM-VM30 I 6,990 บาท ( มัดจำ 500 บาท )
ไมโครโฟน Shotgun แบบไร้สาย CVM-VM30 ที่สามารถใช้ทั้งแบบมีสายและไร้สำย
มีเอาต์พุตTRS/TRRS 3.5 มม. ที่ปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติตามอุปกรณ์
และพอร์ต USB-C สำหรับการบันทึกทั้งแบบอนาล็อกและดิจิตอล จอแสดงผลบน TX และ RX ช่วยให้ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ และสามารถส่งสัญญาณได้จากระยะสูงสุด 100 เมตร พร้อมสายแปลงสัญญานที่ช่วยให้ใช้ไมค์ชุดนี้ได้กับอุปกรณ์ที่หลากหลายทั้งกล้อง คอมพิวเตอร์
และ Smartphone

✅HRM-S I 2,420 บาท ( มัดจำ 500 บาท )
ไมโครโฟนแบบด้ามจับคุณภาพสูงที่ออกแบบมาสำหรับการบันทึกเสียงสัมภาษณ์ และบันทึกวิดีโอ
YouTube, สารคดี และ vlog ได้อย่างสะดวกสบาย สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน iOS หรือ Android
ผ่านช่องเสียบหูฟัง TRRS ขนาด 3.5 มม. มีรูปแบบการบันทึกเสียงแบบ Cardioid ที่ช่วยลดเสียงรบกวนรอบข้าง
และเก็บเสียงพูดได้อย่ำงชัดเจน
✅HR-WM I 1,160 บาท ( มัดจำ 500 บาท )
ด้ามจับสำหรับใช้ร่วมกับไมโครโฟนไร้สายแบบคลิปหนีบ สามารถใช้งานร่วมกับ
Comica BoomX Seriesได้ เพื่อเพิ่มความเป็นทางการสำหรับรายการข่าว การสัมภาษณ์ และสารคดี


✅LinkFlex AD5 I 6,620 บาท ( มัดจำ 500 บาท )
Audio Interface แบบพกพาเหมาะสำหรับนักดนตรีและครีเอเตอร์ขณะเดินทาง รวมเอาคุณภาพ
เสียงระดับมืออาชีพ กับการเชื่อมต่อแบบอะนาล็อกและดิจิทัลที่หลากหลาย พร้อมฟังก์ชัน loopback
และ EQ และใช้งานง่าย เหมาะสำหรับการบันทึก งานเพลง Live Streaming Podcast
และการประชุมทางไกล อุปกรณ์สามารถใช้ได้กับทั้งคอมพิวเตอร์ Smartphone และ Tablet สามารถใช้พร้อมกันทั้งสองอย่างใน
เวลาเดียวกันผ่าน Dual USB-C มีแบตเตอรี่ในตัวที่ใช้ได้ยาวนาน 6 ชม.

✅Traxshot Pro I 6,990 บาท ( มัดจำ 500 บาท )
ไมโครโฟนแบบ Shogun ที่สามารถรับเสียงได้จากสองทิศทางในเวลาเดียวกัน ปรับทิศทางของไมค์
ได้ถึงระดับ 180 องศา เพื่อรับเสียงจากทั้งด้านหน้าและด้านหลัง มีหน้ำจอแสดงผล และปุ่มปรับระดับเสียง
พร้อม Low Cut ใช้งานได้ทั้งกสรต่อสาย TRS หรือ TRRS รวมถึงการใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์
ผ่านสายUSB-C

✅Vimo C1 I 3,100 บาท ( มัดจำ 500 บาท )
ไมโครโฟนไร้สายขนาดเล็ก 1 ตัวส่ง 1 ตัวรับ สำหรับใช้งานเพื่อการผลิตวิดีโอโดยมีผู้พูด 1 คน
เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับกล้อง หรือ Smartphone ผ่านทางช่องเสียบแบบ 3.5mm
ตัวไมค์มีคลิปหนีบเพื่อติดกับปกเสื้อ พร้อมไมค์ Built-in ในตัว ทำให้สำมารถใช้งานในการบันทึกเสียงได้ทันที โดยสำมารถส่งสัญญานได้ไกลถึง 200 เมตร ผ่านความถี่ 2.4Ghz

✅Vimo C2 I 4,160 บาท ( มัดจำ 500 บาท )
ไมโครโฟนไร้สายขนาดเล็ก 2 ตัวส่ง 1 ตัวรับ สำหรับใช้งานเพื่อการผลิตวิดีโอโดยมีผู้พูด 2 คน
เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับกล้อง หรือ Smartphone ผ่านทางช่องเสียบแบบ 3.5mm
ตัวไมค์มีคลิปหนีบเพื่อติดกับปกเสื้อ พร้อมไมค์ Built-in ในตัว ทำให้สำมารถใช้งานในการบันทึกเสียงได้ทันที โดยสำมารถส่งสัญญานได้ไกลถึง 200 เมตร ผ่านความถี่ 2.4Ghz

✅Vimo C3 I 4,800 บาท ( มัดจำ 500 บาท )
ไมโครโฟนไร้สายขนาดเล็ก 2 ตัวส่ง 1 ตัวรับ สำหรับใช้งานเพื่อการผลิตวิดีโอโดยมีผู้พูด 2 คน
เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับกล้อง หรือ Smartphone ผ่านทางช่องเสียบแบบ 3.5mm
ตัวไมค์มีคลิปหนีบเพื่อติดกับปกเสื้อ พร้อมไมค์ Built-in ในตัว ทำให้สำมารถใช้งานในการบันทึกเสียงได้ทันที โดยสำมารถส่งสัญญานได้ไกลถึง 200 เมตร ผ่านความถี่ 2.4Ghz ในชุดมี Battery Case เพื่อชาร์จไฟไมค์ขณะ
ที่เก็บ ช่วยให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้นสูงสุด 20 ชม.

✅Vimo S- MI(Black) I 4,500 บาท ( มัดจำ 500 บาท )
ไมโครโฟนไร้สายขนาดเล็ก 2 ตัวส่ง 1 ตัวรับ สำหรับใช้งานเพื่อการผลิตวิดีโอโดยมีผู้พูด 2 คน
เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับ Smartphone ระบบ iOS ที่มีช่องเสียบแบบ Lightning
ตัวไมค์มีคลิปหนีบเพื่อติดกับปกเสื้อ พร้อมไมค์ Built-in ในตัว ทำให้สำมารถใช้งานในการบันทึกเสียงได้ทันที โดยสำมารถส่งสัญญานได้ไกลถึง 200 เมตร ผ่านความถี่ 2.4Ghz ในชุดมี Battery Case เพื่อชาร์จไฟไมค์ขณะ
ที่เก็บ ช่วยให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้นสูงสุด 15 ชม.

✅Vimo S- MI(White) I 4,500 บาท ( มัดจำ 500 บาท )
ไมโครโฟนไร้สายขนาดเล็ก 2 ตัวส่ง 1 ตัวรับ สำหรับใช้งานเพื่อการผลิตวิดีโอโดยมีผู้พูด 2 คน
เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับSmartphone ระบบ iOS ที่มีช่องเสียบแบบ Lightning
ตัวไมค์มีคลิปหนีบเพื่อติดกับปกเสื้อ พร้อมไมค์ Built-in ในตัว ทำให้สำมารถใช้งานในการบันทึกเสียงได้ทันที โดยสำมารถส่งสัญญานได้ไกลถึง 200 เมตร ผ่านความถี่ 2.4Ghz ในชุดมี Battery Case เพื่อชาร์จไฟไมค์ขณะ
ที่เก็บ ช่วยให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้นสูงสุด 15 ชม.

✅Vimo S-UC(Black) I 3,440 บาท ( มัดจำ 500 บาท )
ไมโครโฟนไร้สายขนาดเล็ก 2 ตัวส่ง 1 ตัวรับ สำหรับใช้งานเพื่อการผลิตวิดีโอโดยมีผู้พูด 2 คน
เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับ Smartphone และคอมพิวเตอร์ที่มีช่องเสียบแบบ USB-C
ตัวไมค์มีคลิปหนีบเพื่อติดกับปกเสื้อ พร้อมไมค์ Built-in ในตัว ทำให้สำมารถใช้งานในการบันทึกเสียงได้ทันที โดยสำมารถส่งสัญญานได้ไกลถึง 200 เมตร ผ่านความถี่ 2.4Ghz ในชุดมี Battery Case เพื่อชาร์จไฟไมค์ขณะ
ที่เก็บ ช่วยให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้นสูงสุด 15 ชม.

✅Vimo S-UC(White)I 3,440 บาท ( มัดจำ 500 บาท )
ไมโครโฟนไร้สายขนาดเล็ก 2 ตัวส่ง 1 ตัวรับ สำหรับใช้งานเพื่อการผลิตวิดีโอโดยมีผู้พูด 2 คน
เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับ Smartphone และคอมพิวเตอร์ที่มีช่องเสียบแบบ USB-C
ตัวไมค์มีคลิปหนีบเพื่อติดกับปกเสื้อ พร้อมไมค์ Built-in ในตัว ทำให้สำมารถใช้งานในการบันทึกเสียงได้ทันที โดยสำมารถส่งสัญญานได้ไกลถึง 200 เมตร ผ่านความถี่ 2.4Ghz ในชุดมี Battery Case เพื่อชาร์จไฟไมค์ขณะ
ที่เก็บ ช่วยให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้นสูงสุด 15 ชม.

✅VM10 PRO I 1,820 บาท ( มัดจำ 500 บาท )
ไมโครโฟนแบบ Shotgun ขนาดเล็ก รองรับการใช้งานร่วมกับกล้องผ่านทางช่องต่อแบบ 3.5mm
และรองรับการทำงานร่วมกับ Smartphone และคอมพิวเตอร์ผ่านทางพอร์ตแบบ USB-C ใช้งานได้ทันที
เพียงเสียบสาย พร้อม Shock Mount และ Wind Muff ในชุด

การชำระมัดจำสินค้า

กรุณาโอนเงินจองสิทธิ์จำนวน 500 บาท พร้อมเศษสตางค์ เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น 500.01 บาท

เลขที่บัญชี 027-2-24784-8 บจก. เวิลด์คาเมร่า กรุ๊ป สำนักเสือป่า

ธนาคารกสิกรไทย

หลังจากโอนเงินแล้ว ลูกค้ากรุณาแนบไฟล์สำเนาหลักฐานการโอนเงินที่ด้านล่างแบบเปิดจอง จากนั้นเจ้าหน้าที่เวิลด์คาเมร่า จะส่งใบมัดจำให้ท่านทางอีเมลล์ที่ระบุไว้

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ลำดับการจองให้ท่านที่ชำระมาก่อน สำหรับท่านที่ยังไม่สะดวกชำระมัดจำจะได้รับคิวลำดับถัดไป

นโยบายการจัดส่งสินค้า
1.บริษัทฯ จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าได้รับการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าที่มีการชำระเงินสำเร็จเท่านั้น (ยืนยันผ่านทาง E-Mail)

2.ลูกค้าจะได้รับการโทรนัดหมายการจัดส่งสินค้าจากพนักงานจัดส่ง ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าให้ไว้ตอนทำการชำระเงิน

3.ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าจะอยู่ที่ 5-7 วันทำการโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับพื้นที่การจัดส่งสินค้า

4.ช่วงเวลาในการจัดส่งสินค้า

  • ชำระเงินก่อนเที่ยง (12.00 น.) ส่งสินค้าภายในวัน

  • ชำระเงินหลังเที่ยง (12.00 น.) ส่งสินค้าวันถัดไป

  • ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

5.ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้า เมื่อได้ทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว

6.บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับการจัดส่งสินค้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส) ระยะเวลาในการจัดส่งจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ โดยทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้ตามความเหมาะสม

7.สินค้าบางรายการอาจต้องใช้ระยะเวลาในการรอรับสินค้าจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจัดจำหน่าย อาจส่งผลให้มีการจัดสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ (ในกรณี Prebooking,สินค้าไม่จำหน่ายที่เวิลด์คาเมร่า หรือ Pre-Order พิเศษ)

8.ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ ซึ่งไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ

9.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย และจะมีการแจ้งลูกค้าทุกครั้ง

10.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-342-7842 ,086-342-7836 Line: @worldcamera