*เงื่อนไขการเช่า

เงื่อนไขและสิ่งที่ต้องปฏิบัติ เช่ากล้องและอุปกรณ์

กำหนดระเบียบการเช่า เอกสารหลักฐานการเช่า และราคามัดจำ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

แบบที่ 1 บุคคลธรรมดา (วางมัดจำได้ในราคา 15-30% ของราคาสินค้า)

 • ผู้เช่ารับสินค้าเอง
 • ผู้เช่าจะต้องอยู่ใน กทม. และปริมณฑล
 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • เงินสด / เงินโอน
 • เอกสารยืนยันที่อยู่ปัจจุบัน 1 รายการ เช่น ค่าน้ำค่าไฟ, ค่าอินเตอร์เน็ตบ้าน, ค่าบัตรเครดิต

แบบที่ 2 บุคคลธรรมดา

 • ผู้เช่ารับสินค้าเอง
 • บัตรประชาชน
 • เอกสารยืนยันที่อยู่ 1 รายการ
 • บัตรเครดิตของผู้เช่า เท่านั้น *เราจะทำการรูดบัตร หรือ ล็อควงเงินในบัตร เมื่อลูกค้าคืนสินค้า เราจะทำการการยกเลิกรายการ*

แบบที่ 3 นิติบุคคล (วางมัดจำได้ในราคา 10-20% ของราคาสินค้า)

 • ผู้เช่าหรือตัวแทนรับสินค้าเอง
 • เช่าในนามบริษัท
 • ทำสัญญาการเช่า
 • หนังสือรับรองบริษัท
 • ทำรายการล่วงหน้า 3-5 วัน (เพื่อตรวจสอบการมีอยู่ของบริษัท)
 • ไม่ต้องมัดจำ ในสัญญามีระบุการชดใช้ของบริษัทเช่าชัดเจน

*การคืนเงินมัดจำ จะคืนในวันถัดไป ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเช่าสินค้า*

**ปัจจุบัน การรูดบัตรเครดิตเพื่อล็อควงเงินยังไม่สามารถทำได้ การมัดจำจึงสามารถรับเป็นเงินสดหรือเงินโอนเท่านั้น**

*เงื่อนไขการชำระเงิน

ชำระค่ามัดจำและเช่าสินค้าผ่านบัญชีออมทรัพย์

ธนาคาร : กสิกรไทย
ชื่อบัญชี : บจก.เวิลด์คาเมร่ากรุ๊ป
เลขที่ : 0243708095