You are here:

IFOOTAGE – Cobra 3 Quick Release Mount CB3-QRM01

฿1,590.00

Quick Release สำหรับติดตั้งระหว่างขาตั้งกล้องและหัวชาตั้งกล้อง เพื่อความสะดวกในการใช้งานใน

กรณีต้องการถอดหรือใสกล้องบนขาตั้ง อีกทั้งยังรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์เสริมกล้องอื่น ๆ ด้วย เนื่องจาก

มีน็อตยึดขนาด 1/4 และ 3/8 ซึ่งสามารถรองรับได้หลากหลายอุปกรณ์

Please login to post questions