You are here:

Canon EW-73 II Lens Hood Clearance Sale

Original price was: ฿370.00.Current price is: ฿300.00.

มีสินค้า

SKU: 01CN-14H00012

สำหรับเลนส์ Canon EF 24-85 มม. f/3.5-4.5 

คำอธิบาย

  • ใช้งานร่วมกับ Canon EF สำหรับเลนส์ซูมมาตรฐาน 24-85 มม. f/3.5-4.5
  • ป้องกันแสงรบกวนที่ไม่พึงประสงค์เข้าสู่เลนส์
  • เพิ่มการปกป้องพิเศษจากการกระแทกโดยไม่ตั้งใจ
  • ออกแบบมาให้เหมาะสมกับทางยาวโฟกัสของเลนส์

ข้อมูลเพิ่มเติม

Brand

Canon

Please login to post questions