Image titleประวัติของบริษัท

    บริษัท เวิลด์คาเมร่ากรุ๊ป จำกัด ได้ดำเนินกิจการด้านการขายกล้อง เลนส์ และอุปกรณ์การถ่ายภาพ โดยอยู่คู่กับวงการการถ่ายภาพในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี มีความรู้ความชำนาญทั้งเรื่องกล้อง อุปกรณ์การถ่ายภาพ รวมถึงเทคนิคการถ่ายภาพ ประกอบกับพนักงานที่มีความรู้ ความชำนาญทั้งเรื่องอุปกรณ์การถ่ายภาพ และเทคนิคการถ่ายภาพ จึงสามารถให้คำปรึกษาและแนะนำสินค้าได้อย่างถูกต้อง โดยที่บริษัทฯ ให้บริการทั้งการค้าปลีกและค้าส่งในราคาที่ยุติธรรม จนได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทต่างๆ ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายกล้องและอุปกรณ์เสริมของแบรนด์ชั้นนำต่างๆ อย่างเป็นทางการ อาทิเช่น CANON ,NIKON ,OLYMPUS ,FUJI และ SONY เป็นต้น

    โดยเมื่อปี พ.ศ. 2551 ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นช่องทางที่จะขยายตลาดในส่วนของการค้าปลีก เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ลูกค้าต้องการความสะดวกในการซื้อสินค้ามากขึ้น ทั้งเรื่องการเดินทาง และสถานที่ ดังนั้นทางบริษัทฯ ได้มีการขยายสาขาเพิ่มจากเดิมที่มี 3 สาขาเป็น 9 สาขา และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง กระทั่งเป็น 40 สาขา ภายในระยะเวลาอันสั้น


    เพื่อให้การบริการครอบคลุมถึงกลุ่มลูกค้ามากที่สุด ซึ่งสาขาที่ขยายออกไปนี้นอกจากจะเป็นศูนย์รวมกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพแล้ว ยังเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ของกลุ่มลูกค้าที่รักกล้อง และการถ่ายภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกันจนถึงปัจจุบันนี้


นโยบายการให้บริการ
    เน้นความจริงใจในการบริการ ทั้งการบริการก่อนการขาย และการบริการหลังการขาย มุ่งเน้นให้พนักงานขาย มีคุณภาพและสามารถให้คำปรึกษา และคำแนะนำให้กับลูกค้าได้ทุกกลุ่มอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานอุปกรณ์ถ่ายภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ น้อมรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อนำไปแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น


วิสัยทัศน์
    ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นช่องทางที่จะขยายตลาดในส่วนของการค้าปลีกโดยเฉพาะกล้องดิจิตอลชนิดเลนส์เดี่ยวหรือกล้อง D-SLR เนื่องจากสินค้ากล้องที่เป็นกล้องดิจิตอลเลนส์เดี่ยวหรือ D-SLR นี้มีส่วนแบ่งการตลาดที่สูงขึ้นจากเดิมภายในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหันมาสนใจกล้องชนิดนี้มากขึ้น นอกจากนี้ลูกค้ายังต้องการความสะดวกในการซื้อสินค้ามากขึ้น ทั้งในเรื่องการเดินทาง และสถานที่ตั้งของร้านค้า ดังนั้นทางบริษัทฯ มีแผนงานที่จะขยายสาขาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนการสร้างสังคมการถ่ายภาพ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันทั้งการจัดทริปถ่ายภาพนอกสถานที่ การอบรมการถ่ายภาพ รวมถึงการพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้เป็นลักษณะของการแชร์ภาพถ่ายและข้อมูลต่างๆ หรือที่เรียกว่า Community


พันธกิจ
    ทางบริษัทฯ ต้องการที่จะสร้างภาพลักษณ์ออกไปสู่ลูกค้า และกลุ่มคนที่ถ่ายภาพโดยทั่วไปว่า “World Camera : World of Professional”  เวิลด์คาเมร่ากันเองทุกเรื่องกล้องและการถ่ายภาพ

Camera Band

 • Canon
 • Nikon
 • Fuji
 • Panasonic
 • Pentax
 • Olympus
 • Samsung
 • Nokia

Products

 • Digital Camera
 • Lens
 • Digital Camcorder
 • Flash Light
 • Memory Card
 • Bag & Case
 • Tripods
 • Filter
 • Accessories

My Account

 • My Account
 • My Cart
 • My Wish List
 • My Profile
 • My Message

Contact Us

 • บริษัท เวิลด์คาเมร่ากรุ๊ป จำกัด
 • เลขที่ 393 ถนนเจริญกรุง 19 แขวงป้อมปราบเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานครฯ 10100
 • โทร 02-223-0681 ถึง 3

WHY WORLD CAMERA


Great Prices
& Great Deals

A Worldwide Business
At Your Doorstep

Consult a Professional
With Live Chat Online

Same Day Shipment
Available for Select Options

Copyright © 2016 World Camera Group - All Rights Reserved